Impressum

Altceva – Verein zur Förderung marginalisierter Gruppen

Purpose: Altceva este o asociație care își propune să promoveze impactul social pentru grupurile marginalizate. Obiectivul este de a oferi sprijin in ieșirea din sărăcie și de a promova schimbare sociale.a schimbările sociale.

ZVR: 1683687926

Adresa postala:
Schottenfeldgasse 50
A-1070 Viena
Austria

Membrii:
Claudia COJOCARIU, MA
Mag. Mingo GARSCHA